ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ដល់២០១៦នេះ មានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនលឿងនៅប្រទេសអង់ហ្គោឡា ទ្វីបអាហ្រ្វិក ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាងមួយរយនាក់បានស្លាប់ ។ ពាក់កណ្តាលខែមិនា២០១៦នេះ ប្រទេសចិនមាននាំចូលជំងឺគ្រុនលៀងពីរករណីពីប្រទេសអង់ហ្គោឡា ផងដែរ ប៉ុន្តែពុំទាន់រកឃើញចំលងទៅអ្នកដទៃនៅក្នុងប្រទេសចិននៅឡើយទេ ។ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជំងឺនេះក៏ចំលងដោយសារមូស ខ្លាខាំផងដែរ ដូច្នេះបើយើងរួមគ្នាកំចាត់ដង្កូវទឹក កំចាត់ជំរកមូសខ្លា មានន័យថាយើងរួមគ្នាបង្ការជំងឺគ្រុនឈាម ជំងឺហ្ស៊ីកា ជំងឺគ្រុនលឿង និងជំងឺគ្រុនឈីក ។ ខ្ញុំសូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវសារអប់រំទាក់ទងនឹង ជំងឺគ្រុនលឿង ។ ពត៌មានបន្ថែមទាក់ទង ១១៥ ។

Yellow Fever smal