អនុក្រិត្យស្តីពីការតែងតាំងលោកសាស្ត្រាចារ្យ សុខ សុគន្ធ ជាអគ្គនាយករងបច្ចេកទេស ក្រសួងសុខាភិបាល និងលិខិតបង្គាប់ការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការផ្តល់ភារកិច្ចជូនលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ងី មានហេង ជាអនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលក្តាប់រួម រងចាំការតែងតាំងប្រធានមន្ទីរថ្មី ។

Giv.1.sm    Prokas 1.sm