ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំថា រថយន្តដឹកសពរបស់មន្ទីពេទ្យមិនត្រូវយកថ្លៃសេវាពីប្រជាពលរដ្ឋទេ ។

សូមចុចអាច ClickHereទីនេះ