នៅវេលាព្រឹក​ ថ្ងៃទី​ ៥​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០១៦​ នេះ​ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសុខាភិបាល​ បានចុះត្រួតពិនិត្យវិធានការបង្ការជំងឺ​ ហ្សុីកា​ (Zika)​ នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ​ និង​ សៀមរាប​ ។​ ឯកឧត្តមបានណែនាំឲ្យមន្រ្តីចត្តាឡីស័កទាំងអស់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងពីរយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ ​ ហ្សីុកា​ និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀត​ ។​ ឯកឧត្តមក៏បានកោតសសើខ្ពស់ដល់មន្រ្តី្តចត្តាឡីស័កដែលបានខិតខំខ្ពស់អស់​ ពីសមត្ថភាពដើម្បីបង្ការសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ​ព្រោះលោក​ លោកស្រីជាមន្ត្រីសុខភិបាលជួរមុខ​ ។

Quarantine1.sm   Quarantine2.sm   Quarantine3.sm   Quarantine4.sm