នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត កែរ រដ្ឋាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀង បានទៅពិនិត្យម៉ាសុីនស្គេនកំដៅ ដែលក្រសួងសុខាភិបាលទើបតែផ្តល់ជូន និងបានពិនិត្យមើលការផ្សព្វផ្សាយ និងចែកចាយឯកសារអប់រំសុខភាពជាទំរង់ leaflet សម្រាប់ជំងឺហ្សីកា ជូនអ្នកដំណើរដែលឆ្លងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ។​ នៅច្រកក្រុងបាវិត​ ខេត្តស្វាយរៀង​ ។

Zika SR1.sm  Zika SR2.sm  Zika SR3.sm