"ជំងឺហ្ស៊ីកាអាចបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រាសាទកុមារឲ្យខុសប្រក្រតី"

បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី!

ជំងឺហ្ស៊ីកាស្រាលជាងគ្រុនឈាម ប៉ុន្តែស្រ្តីមានគ៌តដែលមានផ្ទុកមេរោគហ្សីកាឫកើតជំងឺហ្ស៊ីកា គឺអាចបណ្តោល​ឱ្យទារកកើត​ មកមានក្បាលតូចខុសធម្មតានិងមានប្រព័ន្ទសសៃ​ ប្រសាទខុសប្រក្រតី។

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកវេជ្ជបណ្ឌិត​ លី សូវ៉ាន់ ជំរុញឲ្យស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំគ៌ត
ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ដ្រដើម្បីគេចផុតពីជំងឺហ្ស៊ីកា។

សូមស្តាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសិរីមុនីដូចតទៅ៖

Zika Interview