Date: 12/October/2017 | Updated: 20/October/2017

សេចក្តីជូនពត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការរកឃើញកូនប្រជាពលរដ្ឋ កើតមកមិនប្រក្រតីដោយសារឥទ្ធិពលនៃគ្រាប់បែកគីមីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

Press moh 121017.sm   Press moh 20102017sm