Date: 10/February/2020

វត្តមានក្នុងពិធីរួមមាន​ :
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិដ្ឋាន
ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង​ ១១៥

Recovered 1case nCov 2019.PrR  Recovered 1case nCov 2019.4sm  Recovered 1case nCov 2019.5sm  Recovered 1case nCov 2019.6sm  Recovered 1case nCov 2019.7sm