Date: 12/March/2020

thks pic120320201sm  thks pic120320201sm  thks pic120320201sm  thks pic120320201sm  thks pic120320201sm  

សូមកោតសសេីដល់មន្រ្តីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺឆ្លង​ មន្រ្តីក្រុមឆ្លេីយតបបន្ទាន់​ និងមន្រ្តីចត្តាឡីស័កទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ដែលបានបំរេីការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ​ ដេីម្បីទប់ស្កាតជំងឺកូវិត១៩​ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព​ ដោយមិនមានការត្អូញត្អែរការនឿយហត់​ តែបេសកកម្មយេីងមិនទាន់ចប់ទេ​ យេីងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀត​ ដេីម្បីបុព្វហេតុសុខភាពប្រជាលរដ្ឋយេីងនៅទូទាំងប្រទេស​ ១៦លាននាក់​ ។
សូមអរគុណ