Created: 12-Jan-2014

សេចក្តីប្រកាសពត៌មានរួមរវាងក្រសួងសុខាភិបាល អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និង អង្គការ UNAIDS ស្តីអំពី បច្ចុប្បន្នភាពអំពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺអេដស៏ នៅឃុំ រការ ក្នុងស្រុកសង្កែ ខេត្ត បាត់ដំបង ។

Download KH