យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាណ៍CamEWARN បង្ហាញថាមានការកើនឡើងនៃជម្ងឺគ្រុនលឿង ស្រួចស្រាវចាប់ពីសប្តាណ៍ទី៣០ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ ករណីទាំងអស់មានការរាយប៉ាយមកពីខេត្តចំនួន១៣ ហើយភាគច្រើននៃករណីមកពីខេត្តសៀមរាប និងខេត្តកំពង់ធំ និងបានបញ្ជាក់ថាឆ្លងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទA។

Read more: របាយការណ៍ CamEWARN បង្ហាញថាមានការកើនឡើង នៃជម្ងឺគ្រុនលឿង ស្រួចស្រាវចាប់ពីសប្តាណ៍ ទី៣០ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

នៅចុងឆ្នាំ 2015 នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង សហការជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ (សុខាភិបាល, កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ, ឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្ម, ទេសចរណ៍, ពាណិជ្ជកម្ម, សេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ) រួមគ្នាបង្កើត នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអន្តរក្រសួង សំរាប់ការអង្កេតនិងឆ្លើយតបការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺដែល បណ្តាលមកពីការពុលចំណីអាហារ (SOP for foodborne disease intersectoral outbreak investigation and response)។

Read more: នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអន្តរ ក្រសួង សំរាប់ការអង្កេតនិងឆ្លើយតប ការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺដែល...

បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី និតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអន្តរក្រសួង សំរាប់អនុវត្តការអង្កេត តាមដាននិងឆ្លើយតបចំពោះការផ្ទុះជំងឺ បណ្តាលមកពីពុលចំណីអាហារ នៅខេត្តបាត់ដំបង។

BB SOP 1.sm   BB SOP 2.sm

នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា ២០១៦ ពត៌មានពីខេត្តបាត់ដំបងដោយយោងលើស្ថានភាពចាំបាច់ចំពោះមុខ ក្រុមការងារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត និងមន្ទីរកសិកម្ម (បសុព្យាបាល) ខេត្ត បានចុះធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំសុខភាព ការពារនឹងជងឺឆ្កែឆ្កួត ដោយមានការចូលរួមពី លោក អភិបាលស្រុកគាស់ក្រឡ ស្រុកប្រតិបត្តិ មណ្ឌលសុខភាព អង្គការ PFD អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ប្រជាជន សរុបប្រមាណជា ១៥០ នាក់ (ស្រ្តី ៨០ នាក់) និងផ្តល់វ៉ាក់សាំង ដល់ឆ្កែ ឆ្មា បានចំនួន ១០០ ក្បាល (ឆ្កែ ៧៨ក្បាល)។

BB rabies 1.sm   BB rabies 2.sm   BB rabies 3.sm   BB rabies 5.sm   BB rabies 6.sm   BB rabies 8.sm ​  BB rabies.9.sm   BB rabies.10.sm

Read more: យុទ្ធនាការអប់រំសុខភាព ការពារនឹងជងឺឆ្កែឆ្កួត នៅខេត្តបាត់ដំបង

ពង្រឹងប្រព័ន្ទតាមដាននិងឆ្លើយតបជំងឺឆ្លងរាតត្បាតរួមទាំងជំងឺគ្រុនចាញ់តាមបណ្តោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជា និង ឡាវ ។ Strengthening surveillance and response system to response emerging infectious disease outbreak including malaria, of the two countries along the border: Cambodia and Laos.

cross boarder 1.sm    cross boarder 2.sm