Date: 09-Feb-2022
សូមអានសេចក្តីណែនាំក្រេីនរំលឹក របស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ។
ពត័មាន​បន្ថែម​ សូម​ទាក់ទង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ ទាន់​ហេតុការ​ ១១៥​ ។

Press release.09 2018.sm