សូមអញ្ជេីញនាំគ្នា ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ ដូសជំរុញទី៣​ ទី៤​ ឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា​ ដេីម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ ចៀសផុតពីភាពឈឺធ្ងន់​ធ្ងរ និងសេចក្តីស្លាប់​ និងមានភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍​ ដេីម្បីបន្តការរស់នៅធម្មតាក្នុងប្រក្រតីភាពថ្មី​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ ១១៥
 
Covid19 TVSpot vaccine 020722

Date: 8-June-2022

ក្នុងករណីឃេីញកុមារអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ​ មានគ្រុនក្តៅច្រេីនខុសធម្មតាក្នុងសហគមន៍​ សូមបញ្ជូនកុមារទាំងនោះទៅមណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតអ្នកបំផុត ​ដេីម្បីពិនិត្យព្យាបាល​ និងរាយការណ៍ជាបន្ទាន់មកលេខ​ ១១៥​ ។
 
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ ១១៥
 
TVSpot Dengue 080622
Date: 6-June-2022
 
សុខភាព​ គុណភាព​ សុវត្ថិភាព​ មានចាប់ពីកសិដ្ឋានរហូតដល់លេីចានអាហារ​ ។
(នឹងមានការបកប្រែឆាប់ៗនេះ...)
 
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ ១១៥
Food safety 06062022