Date: 09/October/2023

នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង នៃក្រសួងសុខាភិបាល សហការជាមួយ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) មជ្ឍមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិក (US CDC) និង អង្គការបណ្តាញអេពីដេមីសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាតំបន់អាស៊ីខាងត្បូង (SAFETYNET) ប្រចាំនៅកម្ពុជា គ្រោងនឹងរៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល អេពីដេមីសាស្រ្តអនុវត្តជួរមុខ ជំនាន់ទី៥ មានរយៈពេល ៣ខែ ដែលមានសិក្ខាកាមសរុបចំនួន ២០រូប ទូទាំងរាជធានី ខេត្ត ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង ជំនាញ សមត្ថភាពបែបវិទ្យាសាស្រ្ត សំរាប់ការចុះអង្កេតស្រាវជ្រាវ ការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លង និង ព្រឹត្តិការណ៍សុខភាពសាធារណៈ អោយមានប្រសិទ្ធភាព ដល់មន្ត្រីនៃមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី ខេត្ត ស្រុកប្រតិបត្តិ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ (RRT)។ 

កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យចូលរៀន ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ (សូមភ្ជាប់មកជាមួយពាក្យស្នើសុំចូលរៀន និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការជ្រើសរើស)។

MoH_Announcement_FETP_Cohort5.pdf

FETP_Application_Form_Cohort5.pdf

Letter_PHD_FETP_Cohort5.pdf

 
នៅថ្ងៃចន្ទ ៣រោច ដល់ថ្ងៃពុធ ៥រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំថោះ ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២-៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េនហ្វររ៉េស ខេត្តកំពត ក្រសួងសុខាភិបាល និង ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ រួមមានអង្គការ WHO FAO និង WOAH បានរៀបចំសិក្ខាសាលានៅខេត្តកំពត ដើម្បីពិនិត្យមើលសមិទ្ធផល និងបញ្ហាប្រឈមនៃគម្រោង MPTF ដែលបានអនុវត្តផែនការណ៍សកម្មភាព នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ បានផ្តោតលើការបង្កើត ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ពហុវិស័យសម្រាប់ AMR ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ លើឱសថប្រឆាំងមេរោគ ទាំងក្នុងសុខភាពសាធារណៈ និងសុខភាពសត្វ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍គោលការណ៍ណែនាំ និងយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនង។ អ្នកចូលរួមនឹងធ្វើការផ្តល់អនុសាស សម្រាប់សកម្មភាពអាទិភាពដែលត្រូវការ ដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃ AMR នៅកម្ពុជា។
Antimicrobial Resistance Multi-Partner Trust Fund (AMR MPTF) Closeout Workshop, which is organized on 2-4 October 2023 at RainForest Hotel, Kampot Province.
Ministry of Health and Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and developing partners - including WHO FAO and WOAH - are gathering in Kampot to review achievements and challenges of the project which has been active in Cambodia for the last 2 years. It has focused on establishing a multi-sectoral technical working group for AMR, responsible use of antimicrobials in both public health and animal health through guideline development and a communications strategy. The participants will making recommendations for priority actions needed to curb the adverse effects of AMR in Cambodia.
 
AMR kp 2 4 oct 2023 1  AMR kp 2 4 oct 2023 2  AMR kp 2 4 oct 2023 3