#អ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារមានជំងឺដំបៅ និងធ្លាយក្រពះធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបណ្តាលឱ្យធ្លាក់ឈាមច្រើន​ ដែលគ្រូពេទ្យមិនអាចសង្គ្រោះបាន មិនមែនដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ទេ​ ​ព្រោះគាត់គ្មានរោគសញ្ញាសួតធ្ងន់ធ្ងរទេ​ ។

Press release.09 2018.sm