មានអ្នកស្លាប់ដោយពុលស្រា សរុបទាំងអស់​ ៣១នាក់​ រយ:ពេលមួយខែនេះ​ នៅខេត្តចំនួ​ន៣​ គឺខេត្តកណ្តាល​:​ ១៤នាក់ ខេត្តកំពត:​ ១០​នាក់​ និងខេត្តពោធិសាត់:​ ៧នាក់​ ។

Press release.09 2018.sm Methanol Spot2 Methanol Spot1