យេីងបានរកឃេីញ ករណីជំងឺផ្តាសាយបក្សី​ A/H5N1 លេីកុមារអាយុ​ ៤ឆ្នាំ​ នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នា​ ជាមួយស្រ្តីអាយុ​ ២១ឆ្នាំ​ ដែលរកឃេីញនៅថ្ងៃទី២៣​ ខែវិច្ចិកា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ នៅខេត្តកំពត​ ។ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣​ នេះ​ យេីងរកឃេីញ​ជំងឺផ្តាសាយបក្សីចំនួន​ ៦នាក់ហេីយ​ ក្នុង​នោះ​ ៣នាក់បានស្លាប់​ (ខេត្តព្រៃវែង​២នាក់​ ស្លាប់ម្នាក់,​ ខេត្តស្វាយរៀង​១នាក់​ ស្លាប់​ និងខេត្តកំពត២នាក់​ កំពុងព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ)​ ។
ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ទាក់ទង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ 115
Press release.09 2018.sm  H5N1 kampot nov2023 resp1  H5N1 kampot nov2023 resp2  H5N1 kampot nov2023 resp3  H5N1 kampot nov2023 resp4