ដើម្បីបង្ការជំងឺអាសន្នរោគនិងជំងឺរាគផ្សេងទៀតក្នុងរដូវភ្លៀងនេះ សូមបងប្អូនអាននូវសារអប់រំសុខភាពភ្ជាប់ជូនមកជាមួយនេះ ។ បើបងប្អូនឃើញជំងឺរាគច្រើនខុសធម្មតា ឫស្លាប់ដោយសារជំងឺរាគ សូមរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន ឫទូរស័ព្ទមកនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងលេខៈ ១១៥ ឫ ០១២៤៨៨៩៨១ ។ សូមអរគុណ ។

Diarrhea 1 sm    Diarrhea 2 sm   

រដូវភ្លៀងឈានចូលមកដល់ហើយ បងប្អូនអាចរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារន្ទះ សូមអានសារអប់រំទាក់ទងនឹងការការពារសុខភាពពីរន្ទះ ។ សូមបងប្អូនការពារសុខភាពឲ្យបានល្អ ។ ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ ១១៥ ។

Thunder light1 sm    Thunder light 2 sm  

ដោយសារមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ កំដៅនៅលើផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ និងនៅក្នុង សាកលលោក មានការកើនឡើងខុសប្លែកពីធម្មតាដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្លាប់ ដោយសារ បញ្ហាជម្ងឺបេះដូង និងសួត និងអាចមានជំងឺឆ្លងផ្សេងៗ ដូចជា...

Read more: សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបង្ការជំងឺបណ្តាល មកពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង

រដូវភ្លៀងឈានចូលមកដល់ហើយ សូមអានសារអប់រំទាក់ទងនឹងការការពារសុខភាពក្នុងរដូវភ្លៀង ។ សូមបងប្អូនការពារសុខភាពឲ្យបានល្អ ។ ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ ១១៥ ។

Raining 1 small    Raining 2 small

សូមអានសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ ខាងក្រោម៖

Guide new year sm